Zorii schimbărilor climatice din Cenozoic: Bio-evenimentele continentale Eocen-Oligocene din Romania, parte a patrimoniului geologic European

 

Conferințe

2023

Conferințe internaționale

Maridet O., Tissier J., Becker D., Codrea V. New data on the Eocene-Oligocene cricetid rodents of Central and Eastern Europe: Towards a new scenario of the Grande Coupure for all mammals in Europe. 2nd Asian Palaeontological Congress Tokyo, Japan, 3-7 August 2023.

Codrea A. V., Venczel M., Solomon A. Al., Bordeianu M., Fărcaș C., Baciu S.. Schimbarile de mediu cenozoice: cauze, consecințe. Muzeul Județean Mureș, Secția de științele Naturii, Conferința de comunicari științifice cu participare internaționala, Preocupari recente in cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural, Ediția XVII, Targu Mureș, 7-9 iunie 2023

Gradianu I., Codrea A.V.. Pristigenys sp. (Perciformes: Priacanthidae) din formațiunile oligocene de la Schela - Varfuri. Muzeul Județean Mureș, Secția de științele Naturii, Conferința de comunicari științifice cu participare internaționala, Preocupari recente in cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural, Ediția XVII, Targu Mureș, 7-9 iunie 2023.

Veress L., Codrea A.V. (2023). A catalogue of fossil sirenians housed in the Museum of Palaeontology-Stratigraphy, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. The Museum of Oltenia Craiova Natural Sciences Department. The Scientific International Conference The Museum and Scientific Research The 30th Edition, Book of Abstracts V, p. 44, September 7th-9th, 2023 Craiova, Romania.

Trif N., Codrea V.A., Pleș G., Bordeianu M. (2023). An upper Eocene fish fauna from Leghia Limestone (Transylvanian Basin, Romania). The 14th Romanian Symposium on Palaeontology, Bucharest September 14-15 2023.

Codrea V.A., Venczel M., Solomon Al., Bordeianu M., Fărcaș C. (2023). The anthracotheres of Romania (Preliminary results). The 14th Romanian Symposium on Palaeontology, Bucharest September 14-15 2023.

Venczel M., Codrea A.V., Solomon Al., Fărcaș C., Trif N.. Cenozoic crocodylians from the Transylvanian Basin. The International Scientific Communications Session of the țarii Crișurilor Museum Complex, Oradea, Interferences. Past, Present, Future, Ediția a II-a 12-13 octombrie 2023.

Bordeianu M., Novac M., Codrea V.. New data on the Biharia horst documented by deep drilling. The International Scientific Communications Session of the țarii Crișurilor Museum Complex, Oradea, Interferences. Past, Present, Future, Ediția a II-a 12-13 octombrie 2023.

Veress L., Codrea A.V.. List of sirenian fossils housed in the Bethlen Gabor College in Aiud, Romania. The International Scientific Communications Session of the țarii Crișurilor Museum Complex, Oradea, Interferences. Past, Present, Future, Ediția a II-a 12-13 octombrie 2023.

 

Conferințe naționale

Codrea V., Venczel M., Bordeianu M., Solomon Al., Fărcaș C., Baciu S.. Schimbarile climatice cenozoice, impactul lor in evoluția paleomediilor și hominidelor. Muzeul Vasile Parvan Barlad, Sesiunea Internaționala de comunicari științifice, Editia a XVIII - a, 19 - 20 mai 2023, Barlad.

Gradianu I., Codrea A.V.. "Pristigenys spinosus (Blainville, 1818) (Perciformes: Priacanthidae) din formațiunile oligocene de la Schela - Varfuri. Consiliul Județean Gorj, Muzeul Județean Gorj Alexandru ștefulescu, Simpozionul Național Ion Popescu-Voitești Trecut și prezent in cercetarile geologice și arheologice din Romania, Targu-Jiu, 4-7 Octombrie 2023.

Codrea A.V.. Localitați reper pentru evenimentele paleogene din Transilvania. Consiliul Județean Gorj, Muzeul Județean Gorj Alexandru ștefulescu, Simpozionul Național Ion Popescu-Voitești Trecut și prezent in cercetarile geologice și arheologice din Romania, Targu-Jiu, 4-7 Octombrie 2023.

Codrea V., Venczel M., Solomon Al., Bordeianu M., Fărcaș C., Horga M.. Bioevenimentul Grande Coupure și evenimentele climatice subsecvente - dovezi din Romania. Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud, Conferința naționala de comunicari științifice, Ediția XXIX, 3-4 Noiembrie 2023, Muzeul Bistrița.

 

Conferințe pentru public

Codrea A. Lumea dupa dinozauri. Conferințele Complexului Muzeal Național Neamț, 22 Iunie 2023. Muzeul de Arta, Piatra Neamț.

Codrea A.V., Solomon A., Bordeianu M., Stoicescu V.. Lumea dupa dinozauri: Inceputurile vieții moderne. Noaptea Muzeelor, Muzeul Județean Mureș. 13 Mai, Targu Mureș.

 

2022

Conferințe internaționale

Codrea A.V., Venczel M., Solomon A.Al., Bordeianu M., Veress L., Fărcaș C., Florică Ș., Cerchia C.. Aflorimente ilustrative pentru evenimentul ”Grand Coupure” în NV-ul Transilvaniei. Conferința de Comunicări Științifice cu Participare Internațională ”Preocupări recente în cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural”, ediția XVI, 22-24 Iunie 2022, Târgu Mureș, România. Prezentare în plen.

Girbau J.S., Bordeianu M., Codrea V.A., Solomon A.Al.. Fossil charophytes from the Oligocene of Suceag (Cluj County, Romania). Biostratigraphic implications. Conferința de Comunicări Științifice cu Participare Internațională ”Preocupări recente în cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural”, ediția XVI, 22-24 Iunie 2022, Târgu Mureș, România.

Veress L., Bordeianu M., Codrea V.A.. Preliminary data on the eocene sirenians from Someș-Dig (Cluj-Napoca, Romania. Conferința de Comunicări Științifice cu Participare Internațională ”Preocupări recente în cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural”, ediția XVI, 22-24 Iunie 2022, Târgu Mureș, România.

Solomon A.Al., Venczel M., Fărcaș C., Codrea V.A.. Distribuția multituberculatelor koganoidae în intervalul Cretacic-Paleogen pe teritoriul României. Conferința de Comunicări Științifice cu Participare Internațională ”Preocupări recente în cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural”, ediția XVI, 22-24 Iunie 2022, Târgu Mureș, România.

Codrea A.V., Venczel M., Solomon A. Al., Bordeianu M., Fărcaș C., Veress L.. Paleogene terrestrial vertebrates of Transylvania – key for a better understanding of the ‘Grande Coupure’ Event. 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association, XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA), 7-11 September 2022, Plovdiv, Bulgaria.

Girbau J.S., Bordeianu M., Codrea A.V.. The charophyte flora (aquatic plants) from the Suceag Oligocene fossil site (western Transylvanian Basin, Romania). Biostratigraphy, palaeoecology and palaeobiogeography. 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association, XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA), 7-11 September 2022, Plovdiv, Bulgaria.

Codrea A.V., Solomon A. Al., Bordeianu M., Fărcaș C.. Eocene-Oligocene Perissodactyls of Romania, a short overview. 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association, XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA), 7-11 September 2022, Plovdiv, Bulgaria.

Veress L., Codrea A.V., Bordeianu M.. Mapping the Paleogene sirenians in Transylvania. 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association, XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA), 7-11 September 2022, Plovdiv, Bulgaria.

Codrea V.A., Venczel M., Solomon A.Al.. New data related to the multituberculate mammals from Romania. Oltenia Museum Craoiva, Department of Natural Sciences. The Scientific International Conference ”Museum and Scientific Research”, 15-17 September 2022, Craiova, Romania.

Veress L., Codrea V.A.. Catalogue of the fossil sirenians in the collection fo the Museum of Paleontology - Stratigraphy of Babeș-Bolyai University. Muzeul Regiunii Porților de Fier. Simpozionul Internațional Drobeta, 21-23 Septembrie 2022, Drobeta Turnu Severin, Romania.

 

Conferințe naționale

Girbau J.S., Bordeianu M., Codrea A.V., Solomon A. Al., Fărcaș C.. Eocene charophytes from Treznea: perliminary results. Paleoecological and bisotratigraphical implications. Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Secția de Științele Naturii. Conferința națională de comunicări științifice, ediția XXVIIII, 11 Noiembrie 2022, Bistrița, On-Line.

 

Conferințe pentru public

Codrea A.V., Bordeianu M.. Lumea după dinozauri: O istorie zbuciumată. Noaptea Cercetătorilor, 30 Septembrie 2022. Clădirea Casino din Parcul Central, Cluj-Napoca.

Codrea A.V.. Evenimente climatice paleogene din România: mărturii legate de vertebratele terestre. Societatea Geologică a României. Săptămâna Geologiei, 18 Octombrie 2022, Sala AES, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

 

Workshop-uri

Codrea A.V.. Situri paleontologice cretacic superioare și paleogene de referință din Transilvania: Prezent, perspective. Conferința Rezervații geologice din România. Evaluare, Geoconservare, Interpretare. 24-25 Noiembrie 2022, București.