Zorii schimbărilor climatice din Cenozoic: Bio-evenimentele continentale Eocen-Oligocene din Romania, parte a patrimoniului geologic European

Bine ai venit!

Aici poți vedea noutățile din cadrul proiectului PalRom PN-III-P4-PCE-2021-0351

   Proiectul "Zorii schimbărilor climatice din Cenozoic: Bio-evenimentele continentale Eocen-Oligocene din România, parte a patrimoniului geologic European" finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin cadrul programului PNCDI III, este un proiect de o importanță deosebită pentru paleontologia și geologia românească deoarece abordează o serie de studii inedite în ceea ce privește evoluția mediilor continentale, a faunei și florei, și a migrației acestora din urmă, în timp, pe teritoriul Eurasiei.

   Limita Mezozoic/Cenozoic este de referință în geologie. Paleogenul, perioada subsecventă, a consemnat mutații dramatice în viața de pe planetă. În întreaga Eurasie mediile continentale paleogene sunt de interes deosebit grație mesajelor pe care le conțin referitoare la evenimentele geologice, cu efecte în componențele biotice. Depozite de acest fel, deși rare pe plan global, sunt relativ bine reprezentate în România. Între fosilele specifice, cele de vertebrate sunt de interes aparte. Pornind de la arii insulare, regiunea a evoluat spre suprafețe terestre extinse, unde s-au petrecut evenimente esențiale: radiația primordială a mamiferelor, schimbări climatice radicale (incluzând evenimente scurte), deschiderea unor punți continentale ca rezultat al orogenezei și variațiilor de nivel marin etc. Pornind de la taxoni endemici autohtoni, faunele s-au reînnoit prin migrații succesive îndeosebi dinspre Asia. În sud-estul Europei datele referitoare la aceste evenimente sunt sărace în comparație cu alte părți ale lumii. Propunerea de proiect se referă la studii geologice diverse (paleontologice, sedimentologice, tafonomice, mineralogice etc.) privitoare la evenimente geologice și biologice, explicate prin schimbările paleogeografice și de paleomedii. Astfel de date sunt esențiale pentru cercetătorii din întreaga lume în vederea obținerii unei imagini globale cât mai complete. În acest context, datele din România devin, în consecință, esențial valoroase.

   Obiectivul principal al proiectului este investigarea tuturor schimbărilor petrecute în ecosistemele terestre paleogene din România și încercarea de a evidenția cauzele și efectele specifice acestor schimbări. Obiectivele concrete ale proiectului sunt reprezentate de îmbogățirea inventarului fosilifer specific mediului terestru, în mod deosebit cu vertebrate, datorită importanței lor științifice, și de a colecta, prepara, consolida și studia fosilele, pentru ca apoi să fie depuse în colecții instituționale. Proiectul include studii variate (de geologie, paleontologie, stratigrafie, sedimentologie, mineralogie etc.) în fiecare localitate. Anumite întrebări așteaptă răspunsuri. Localitățile Paleogene sunt slab studiate în România, iar originea și afinitățile faunelor de vertebrate sunt departe de a fi elucidate. Totuși, inventarele fosilifere Est-Europene - inclusiv cele din România - reprezintă o cheie pentru a înțelege bio-evenimentele Paleogene precum "Marea Ruptură" și interschimbările faunale asociate din Eurasia. Așadar, cercetarea mai multor localități va fi esențială în localitățile deja cunoscute (de exemplu, Rădaia, Morlaca, Suceag, Mera, Cluj-Napoca, Treznea, turbuța etc.), dar și în localități nou descoperite.

   Proiectul se va baza pe studii variate, unele dintre ele nefiind aplicate în localitățile Paleogene din România (tentative de reconstrucții 3D ale mediilor, monitorizarea 3D a aflorimentelor excepționale etc.). Rezultatele așteptate vor aduce noutăți în paleontologie, mineralogie, sedimentologie etc., și pot reprezenta începutul dezvoltării pentru formarea de tineri cercetători. Impactul acestui proiect este mare, atât științific cât și social. Așteptările noastre sunt să descoperim fosile cu importanță științifică mare. Asemenea fosile vor duce la clarificarea multor aspecte ale trecutului vieții pe Pământ, cu privire asupra evoluției biocenozelor, paleoclimatului și asupra paleomediilor ce erau prezente în Europa și Asia. Ne așteptăm să găsim fosile care includ, dar nu sunt limitate la următoarele tipuri de vertebrate: mamifere paleogene, reptile și squamate, pești și păsări + urme fosile care pot fi extrase pentru a fi expuse ca plăci.